Особлива інформація, повідомлення

УВАГА!!! Перевірити кваліфікований електронний підпис можна на сайті

Центрального засвідчувального органу

[02.04.2019] Особлива інформація. Відомості про зміну посадових осіб від 02.04.2019 року (pdf, 156КБ)

Кваліфікований електронний підпис на документі (підпис)

Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

[02.04.2019] Особлива інформація. Відомості про перетворення АТ від 02.04.2019 року (pdf, 153КБ)

Кваліфікований електронний підпис на документі (підпис)

Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

[02.04.2019] Особлива інформація. Відомості про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 02.04.2019 року (pdf, 151КБ)

Кваліфікований електронний підпис на документі (підпис)

Кваліфікований електронний підпис на документі (печатка)

Особлива інформація від 18-04-2014 року

Особлива інформація від 08-05-2014 року

Відомості про зміну складу посадових осіб від 26-04-2016 р. (розміщено 27.04.2016р.)

Відомості про зміну складу посадових осіб від 19-04-2017 р. (розміщено 19.04.2017р.)

Відомості про прийняття рішення пропопереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 19-04-2017 р. (розміщено 19.04.2017р.)

Відомості про прийняття рішення пропопереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 22-12-2017 р. (розміщено 26.12.2017р.)

Відомості про зміну власниківакцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства від 22-12-2017 р. (розміщено 26.12.2017р.)

Відомості про прийняття рішення пропопереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 27-04-2018 р. (розміщено 02.05.2018р.)

Відомості про зміну складу посадових осіб від 27-04-2018 р. (розміщено 02.05.2018р.)

Повідомлення (відповідно до статті 65 ЗУ "Про акціонерні товариства"), отримане Товариством 04.07.2018 р (розміщено 04.07.2018р.)

Інформація (відповідно до статті 65 ЗУ "Про акціонерні товариства"), отримана Товариством 04.07.2018 р (розміщено 04.07.2018р.)

Повідомлення (відповідно до статті 65-2 ЗУ "Про акціонерні товариства"), отримане Товариством 04.07.2018 р (розміщено 04.07.2018р.)

Відомості про набуття прямо або опосередковано особами, що володіють спільно з урахуванням кількості акцій, які належать їм та їх афілійованим особам домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акція АТ від 04-07-2018 р. (розміщено 04.07.2018р.)

Публічна безвідклична пропозиція для всіх акціонерів - власників акцій ПрАТ "Корсунь - Шевченківськехлібоприймальне підприємство" (відповідно до статті 65 ЗУ "Про акціонерні товариства"), отримана Товариством 10.07.2018 р. (розміщено 11.07.2018р.)

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій ПрАТ "КОРСУНЬ - ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ХПП" (відповідно до статті 65-2 ЗУ "Про акціонерні товариства"), отримана Товариством 30.07.2018 р. (розміщено 30.07.2018р.)

Особлива інформація від 28-02-2019 р. (розміщено 28.02.2019р.)